verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

All posts by Мирјана Најчевска

Пресудата на ЕСЧП медиумите треба да ја искористат во заштитата на човековите права

на 14. 02. 2017 | | en
Како да се искористи пресудата на Европскиот суд за човекови права? Фото: francois schnell/Wikipedia, 2011  

Пресудите на Европскиот суд за човековите права (ЕСЧП) претставуваат моќна алатка во рацете на медиумите во остварувањето на нивната контролна улога во општетсвото и особено контролата над власта

  Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права   Информирањето на јавноста, кога станува збор за пресудите на ЕСЧП, никако не смее да се

Следејќи ја трагата на одговорноста и на парите

на 8. 02. 2017 | |
Куп неодговорени прашања за поплавите, кои не смеат да се заборават. Фото: СПФМ  

Контролата над власта претставува континуиран процес. Во остварувањето на својата улога на контролори на власта, медиумите имаат можност да истражуваат, да анализираат и да поврзуваат различни податоци кои можат да укажат на евентуални проблеми, злоупотреби или несоодветно постапување на органите на државата

Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права   Особено значајна алатка што

Десоросоизација, деѓуленизација и слични форми на егзорцизам

на 20. 01. 2017 | | sq, en
Поборници на егзорцизмот против невладиниот сектор. Фото: Jacob Davis, 2004  

Начинот на кој ги перципираме („гледаме“ и осмислуваме) нештата, во голема мера го одредува нашето однесување. Медиумите контролираат што ќе гледа јавноста со димензионирање на јачината на дразбата, односно го фокусираат вниманието на еден дел од она за што се информира, со што го ограничуваат и обемот и квалитетот на перцепцијата. Доколку во информацијата се предимензионира еден дел од

Ловот на вештерки почнува со првата

на 22. 12. 2016 | |
 

 

Паѓа в очи фактот дека за ниту еден од медиумите што ја поддржуваат политиката на актуелната власт, влегувањето на УЈП во поголем број здруженија на граѓани одеднаш воопшто не претставува вест. Дури и оние мал број медиуми што ја информираат јавноста за активностите на УЈП, не се впуштија во поопсежни анализи и не ја продлабочија медиумската контрола над постапувањето на еден од државните органи

    Пишува: проф.

Влијанието на двојазичноста врз преселбата на Македонците на Марс

на 7. 12. 2016 | |
Од двојазичност до графички приказ со сите карактеристики на воено освојување. Фото: скриншот  

Слободата на информирање не подразбира слобода на дезинформирање, на измислување и на мамење. Слободата на информирање особено не значи слобода на ширење омраза, поттикнување насилство и ограничување на правото на луѓето на слободен избор со заканување и со заплашување

  Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права   Медиумите ги пренесуваат фактите, прават анализи,

Нецелосни информации: Зошто се протестираше во Атина во текот на посетата на Обама

на 19. 11. 2016 | |
  Зошто беа овие протести во Атина за време на посетата на Барак Обама? Не дознавме. Фото: @dromografos, Твитер  

Доколку во информацијата што ја нуди медиумот нема податоци за тоа кој учествувал во конкретен настан, кои биле основните пораки и зошто воопшто бил организиран настанот, јавноста, всушност, добива само сензационалистички пренесена слика, која е само дел од мозаикот на реалноста и не може да изгради вистинска претстава за случувањата

Пропаганда не е исто со информирање – за пропагандни пораки се плаќа

на 21. 10. 2016 | | sq, en
За пропаганда се плаќа – барем така треба да биде. Фото: пиксабеј    

Информирањето подразбира дека се поставуваат прашања, се анализира, се става во контекст, се следи одредена развојна линија, се преиспитува, се бараат дополнителни информации…

  Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права   Според членот 2 од Законот за медиуми, Медиуми се средства за јавно информирање, односно каков било вид комуникација како весници, магазини, програми

Репликација наместо плуралитет

на 4. 10. 2016 | |
Бесмисленоста на пренесување истоветен текст во повеќе медиуми. Фото: strumicadenes.mk    

Самото постоење на поголем број регистрирани медиуми, со различни имиња, уредувачки одбори и новинари, не го прави информирањето на граѓаните побогато и поразновидно и не нуди поголем број информации врз основа на кои граѓаните ќе можат да стекнат што е можно пореална слика за одреден настан, односно да изградат сопствен став за одредена појава или ситуација

  Пишува: 

Државната ревизија помага во откривање и во истражување на корупција и на измама

на 13. 09. 2016 | |
Државната ревизија може да биде од голема помош во медиумското истражување на корупцијата. Фото: ДЗР/Гугл  

Кога правосудните органи не реагираат на индикациите за корупција и за измама што ги даваат ревизорските извештаи за работењето на државните органи, тоа е знак дека правосудните органи не се независни и дека се корумпирани, што медиумите мораат да го идентификуваат и да ѝ го предочат на јавноста

  Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, 

На лагата ѝ се кратки нозете – особено со едноставно објаснување на сложена материја

на 26. 08. 2016 | | sq
Куп податоци прикажани на јасен и едноставен начин се моќно оружје против манипулациите. Фото: Собрание на РМ и СПФМ  

Споредбеното и табеларно прикажување на промените, со посочување на недоследностите во прераспределбата на средствата погледнато низ призмата на основното образложение за пристапување кон ребаланс, може да ѝ помогне на јавноста во разбирањето на ситуацијата

  Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права   Ребалансот на буџетот на државата

Претплатете се за најнови вести