Archives

Право на исправка на објавена информација во медиумите

на 12. 12. 2015 | |
Фото: pixabay  

Правото на исправка на објавена информација е регулирано со Законот за медиуми, во кој детално се опишуваат обврските на медиумите доколку од нив биде побарано да извршат исправка на веќе објавена информација.

  Пишува: Александар Георгиев   Во согласност со Кодексот на новинари, новинарот треба да настојува да биде обезбедено објавување исправка, демант и одговор во случај кога ќе биде утврдена неточност на информацијата.  

Кој има