Новинарски лекции

Прес-конференциите и „заветот на молк“

на 27. 08. 2013 | | sq
Отсуството на прашања од новинарите на прес-конференции покажува дека тие најчесто доаѓаат неподготвени за темата за која се зборува и дека имаат многу малку знаење за неа   пишува: Теофил Блажевски     Прес-конференциите се одличен индикатор за нивото на (не)знаење и (не)подготвеност на новинарите за темите за кои се зборува. Ова особено доаѓа до израз на оние т.н. тематски конференции, каде се изнесуваат податоци за нови инфраструктурни проекти,

Хаосот на едноличноста

на 26. 08. 2013 | | sq
Минималните придобивки од медиумскиот интернет пазар, кој е неконсолидиран, фрагментиран и непрофесионален, создаваат само илузија од новинарството, еден вид дилетантизам, кој ни одблиску не соодветствува на вистинската мисија на новинарството.     Пишува: Бардил Заими   СИТЕ НОВИНАРСКИ ТЕОРИИ изгледа умираат пред неподносливата леснотија со која информацијата протекува низ бескрајниот свет на интернетот. Вртоглавото транспонирање на медиумите и традиционалните формати на информирање во новите формати е проследено со невиден хаос

Враќање на истражувачките прашања

на 23. 08. 2013 | | sq
Додадената вредност на новинарскиот текст (или прилог во електронски медиум) е повеќестраноста, објективноста и одговорени што поголем број прашања што една информација ги отвора.   Пишува: Ида Протугер Вељковиќ   ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ. Значењето на овој термин во економијата е “зголемувањето на вредноста што компанијата го дава на својот производ пред да го понуди на пазарот.” Тоа значи дека што е поголема додадената вредност на некој производ, толку е поголема неговата

За голем човек, голема буква?

на 19. 08. 2013 | |
Примери има многу, а ние ќе наведеме само неколку, за да предупредиме на една очајна состојба, што налага брза акција во секоја наша редакција – новинарите и уредниците мора да развијат свесност за потребата строго да ги применуваат правилата на македонскиот правопис.   Пишува: Биљана Илиќ   На корисниот фејсбук профил www.facebook.com/lektor.mk  сретнавме вакво прашање: „Дали ќе може да ми кажете како би било правилно да се напише: Руската федерација

Како да се разбуди статистичкото новинарство?

на 19. 08. 2013 | |
  Статистичкото новинарство бара три основни вештини: способност за собирање податоци, способност за организација на податоците и способност за нивно анализирање Пишува: Катерина Блажевска Во Македонија многу малку е присутно т.н. статистичко новинарство. Под овој поим не се подразбира класична употреба на статистички податоци во новинарски текст, нивна споредба со претходни состојби или компарација со слични состојби во регионот и светот. Статистичко новинарство или data journalism е новинарство базирано на податоци

Да се објави или не?

на 16. 08. 2013 | | sq
Многу е важно да се препознаваат вестите што имаат потенцијал да генерираат општествено неприфатливо поведение, да се анализираат нивните атрибути и внимателно да се донесуваат добри уреднички одлуки.   Пишува: Биљана Илиќ   Со кусо предупредување дека станува збор за „скандалозно расистичко видео“ кое се однесува на Ромите, на Сорос и на СДСМ, само со една скромна реченица текст, еден портал деновиве објави неспорно расистички и навредувачки видео-запис, дело на

Видео туторијали за мултимедија и социјални медиуми наменети за новинари

на 13. 08. 2013 | | sq, en
Во рамките на проектот Обуки за новинари, фондацијата Метаморфозис изработи 8 видео туторијали со цел зголемување на знаењата и вештините на новинарите во насока на нивна адаптација на актуелните потреби и трендови во новинарството. Туторијалите ги опфаќаат следните теми:
  • Снимање и обработка на аудио запис во Audacity
  • Креирање и обработка на видео во Windows Live Movie Maker
  • Креирање на слајдшоу од фотографии со Flickr
  • Употреба на сервисот SoundCloud за споделување

Не смее да се плагира, но ни да се бара монопол над вестите

на 6. 08. 2013 | | sq
Во последно време, новинарите во Македонија водат жестока јавна дебата за плагирањето на нивните трудови. Отворена е дури и посебна група на Фејсбук, на која новинарите објавуваат текстови за кои сметаат дека им се плагирани (или „украдени“), а потоа се водат лути расправи. Во основа, поттикнувањето на свесноста за тоа што е оригинал,  а што плагијат во новинарството, е добра работа, затоа што секој професионален новинар има етичка обврска да

Вест без правила е како куќа без темел

на 29. 07. 2013 | |
Ова е време кога угледот на професијата е сериозно нарушен од луѓе кои стануваат „новинари“ и кои имаат други цели, злоупотребувајќи ја новинарската – правовремено, точно, јасно и непристрасно соопштување на вистината. Поради нив, но и поради младите колеги, кои влегуваат во професијата во актуелните услови на наметната правна и етичка конфузија за новинарството, ова е и вистинско време да потсетиме на нејзиното височество ВЕСТ, темелот на сите новинарски жанрови.

Новинарски алатки на агрегаторот Grid.mk

на 23. 07. 2013 | |
Грид е еден од неколкуте агрегатори, кој презема линкови од вестите што се објавени на македонските портали. Но, покрај линкови од вести, агрегаторот содржи и неколку алатки што можат да бидат корисни за новинарите и уредниците кои работат на новинските портали, но и во другите видови медиуми.   Пишува: Владимир Петрески   Алатките корисни за новинарите даваат увид, и тоа пред сѐ, статистички, за тоа што, како и колку работи